Skip to main content

Hustič pneumatík CA 100

je určený pre samoobslužné hustenie pneumatík osobných, nákladných automobilov a inej dopravnej techniky. Konštrukčné riešenie umožňuje jeho umiestnenie na voľných i krytých plochách pri čerpacích staniciach PHM, v dopravných spoločnostiach, pri autoumyvárňach na parkoviskách a pod.

Zariadenie tvori kompaktnú skriňu z nerez oceli so zabudovaným kompresorom a riadiacim systémom, ktorý prostredníctvom ovládacieho dotykového displeja zabezpečuje automatickú prevádzku. Po pripojení hadice na ventil hustenej pneumatiky, automaticky dochádza k zmeraniu tlaku v pneumatike a k automatickému zvýšeniu, alebo zníženiu tlaku na vopred nastavenú hodnotu.

Typ: CA 100
Hmotnosť: 75 kg
Rozmery (š x h x v): 550 x 410 x 1500
Napäťová sústava: 400V / 50Hz
El. príkon: 0,9 kW
Prúd: 2,3 A
Max. prac. tlak: 9,5 bar

Vysávač CC 340

je určený pre samoobslužné vysávanie interiérov osobných, nákladných automobilov, autobusov a inej dopravnej techniky. Konštrukčné riešenie umožňuje jeho umiestnenie na voľných i krytých plochách pri čerpacích staniciach PHM, v dopravných spoločnostiach, pri autoumyvárňach, na parkoviskách a pod.

Zariadenie tvori kompaktná skriňa z nerez oceli, v ktorej je osadený mincový automat, sací agregát a flexibilné uchytenie sacej hadice, ktoré umožňuje pri vysávaní pohodlnú manipuláciu so sacou hadicou.

Typ: CC 340
Hmotnosť: 100 kg
Rozmery (š x h x v): 660 x 570 x 1500
Napäťová sústava: 230V / 50Hz (400V / 50Hz)
El. príkon: 2,2 kW
Prúd: 10 A