Skip to main content

Slúžia k zachyteniu hrubých – mechanických nečistôt z procesu umývania. Voda zbavená hrubých nečistôt odteká do sedimentačnej šachty.

Typ: SZ 2
Rozmery (š x d x v): 0,64 x 2,06 x 0,40 m

Typ: SZ 3
Rozmery (š x d x v): 0,64 x 3,06 x 0,40 m