Skip to main content

Čistiareň odpadových vôd založená na princípe chemickej koagulácie s využitím:

  • pri čistení a úprave vôd z prevádzky autoumyvární s ručným umývaním predovšetkým v autoservisoch, autokozmetických prevádzkach, hromadných garážach a pod.
  • pri čistení zaolejovaných vôd znečistených ropnými látkami do 300 mg/l
  • pri čistení inak chemických znečistených vôd – priemyselné prevádzky

REBEKA DJ je hlavná súčasť stavebnicového systému technológie čistenia odpadových vôd, ktorý ďalej tvorí odvodňovací kontajner s kalovým košom, sedimentačná šachta a prípadne sorpčné firltre. Čistiareň odpadových vôd REBEKA DJ sa vyrába z polypropylénu, je vybavená spoľahlivými ovládacími a funkčnými prvkami s riadiacim systémom zabezpečujúcim plne automatickú prevádzku.

Stiahnuť Prospekt

Typ: REBEKA DJ 0.5
Hmotnosť: 70 kg
Rozmery (d x v): 0,78 x 1,50 m
Optimálny výkon: 2 – 2.5 m3/den
Príkon: 0,6 kW

Typ: REBEKA DJ 1.0
Hmotnosť: 85 kg
Rozmery (d x v): 0,95 x 2,00 m
Optimálny výkon: 5 – 6 m3/h
Príkon: 0,6 kW