Skip to main content

Samoobslužná umývačka osobných áut – Holíč

Dodávka hornej montovanej stavby, dodávka technológie vysokotlakového umývania, technológia čistenia a recyklácie odpadových vôd.

 

Jedná sa o typovo samoobslužnú umývačku automobilov, ktorá je určená pre dve umývacie miesta. Našou dodávkou bola kompletná horná časť stavby (montovaná žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia, opláštenie , elektrorozvody, rozvádzač, atika), súčasťou spodnej stavby (zberný žľab s roštom a sedimentačná žumpa) a kompletná dodávka technológie. Tu sú osadené umývacie agregáty typu CW100, ktoré sú predurčené pre samoobslužné ručné umývanie áut. Umývačka disponuje štyrmi umývacími programami a je schopná opätovného využitia vody z recyklačného systému. Čistenie vôd a ich recyklácia je zabezpečená prostredníctvom technológie recyklačnej ČOV typu REBEKA 01. V priľahlej časti autoumývačky sú osadené zariadenia doplňujúce komplexnosť služieb. Jedná sa o samoobslužný vysávač typu CC340 a hustič pneumatík typu CA100. Všetky vyššie uvedené zariadenia sú našimi výrobkami.

Umývačka nákladných áut Prostějov

Dodávka hornej stavby montovanej haly pre umývanie kamiónov, dodávka technológie čistenia a recyklácie odpadových vôd pre prevádzku automatickej portálovej umývacej linky pre nákladné autá.

 

Dodávka zahŕňala kompletné riešenie čistenia a recirkulácie odpadových vôd produkovaných pri prevádzke kefového umývacieho portálu pre nákladné autá. Technologicky riešené s využitím recyklačnej ČOV REBEKA CB s výkonom 6m3. Jedná sa o biologickú ČOV, ktorá je určená pre čisteníie odpadových vôd z portálových umývačiek PKW a LKW. Súčasťou našej dodávky bola horná stavba umývacej haly , ktorá je riešená jako ľahká montovaná stavba s žiarovo zinkovanou oceľovou konštrukciou, opláštená sendvičovým tepelne izolačným panelom vrátane okien, dvier a sekčných vrát.

Autosalón Škoda Brno

Čistenie odpadových vôd kontaminovaných ropnými látkami produkovaných pri umývaní karosérií, interiérov a motorov osobných a úžitkových áut.

 

Realizácia technológie ČOV do zostávajúcich priestorov objektu, kedy nebolo možné previesť zásahy do stavby. Navrhnuté a realizované kompletné nadzemné technologické riešenie s odvodnením sekundárnych kalov a s prečerpávajúcim systémom vyčistenej vody do kanalizácie. Na čistenie vôd je tu navrhnutá deemulgačná diskontinuálna ČOV typu DJ. Táto ČOV je predurčená na prevádzku produkujúcej vody s kontamináciou emulgovanými ropnými látkami s priemernou vstupnou koncentráciou do 360 mg/l NEL.

Autosalón Porsche Plzeň

Čistenie a recyklácia odpadových vôd z prevádzky umývania automatickou kefou umývacou linkou pre osobné autá.

 

Dodávka a montáž recirkulačnej technológie ČOV REBEKA 02 spolu so systémom sedimentačných šácht a zásobníkov na vyčistenú vodu. ČOV je predurčená pre umývačky a umývacie centrá s umývacou automobilovou technikou, na portálové, tunelové a laserové umývacie linky osobných automobilov a pre umývačky nákladných áut /LKW/. Jedná sa o chemickú ČOV, ktorá pracuje na chemicko-fyzikálnych princípoch s vynikajúcimi výsledkami v zbytkových hodnotách NEL (ropné látky) na výstupe z ČOV.

Správa ciest a diaľnic Tábor

Predčistenie odpadových vôd z prevádzky umývania dopravnej a manipulačnej techniky. Recyklačný systém pre opätovné využitie v prevádzke umývania a pre zariadenie na výrobu solanky.

 

Predčistenie je riešené s využitím technológie ČOV REBEKA 01, jedná sa o chemickú ČOV s kontinuálnou prevádzkou. Konštrukčným materiálom je nerez ocež DIN 1.4404, čistiareň je vybavená riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje plne automatickú spožahlivú prevádzku. Ako konečný stupeň pred vypúšťaním do recipientu je vrazený sorpčný filter. Ďalšími súčasťami dodávky sú odvodňovací kontajner, hladinový zberač oleja – skimmer, technológia vysokotlakového umývania- mobilný vysokotlakový agregát s elektrickým ohrevom.

Renault Plzeň

Čistenie odpadových vôd produkovaných v umývačke a žahkých úžitkových áut

 

Jedná sa o klasickú autoumyváreň s pohybom cca do dvadsať umytých áut denne. Umývacia plocha je spádovaná do špeciálnej sedimentačnej šachty, ktorá je upravená pre osadenie priamo pod plochu umývacieho priestoru. V prižahlom priestore je osadená samotná technológia čistenia odpadových vôd . Tu je navrhnutá a zrealizovaná čistička typu REBEKA 01 z výkonom až 1m3/hod. ČOV je v celonerezovom prevedení s inteligentným riadiacim systémom, nenáročná na prevádzku a údržbu. Tu je nutné bez problémom prevádzať umývanie motorov. Ďalšími časťami dodávky je otočné podstropné rameno, na pohodlnú manipuláciu umývacích pištolí s tryskou a tlakový umývací agregát mobilného charakteru.

Umývacie centrum Čelakovice

Čistenie a recyklácia odpadových vôd na prevádzku automatickej portálovej umývacej linky pre nákladné autá s ručným vysokotlakovým predumytím, kefové umývacie linky pre osobné autá a samoobslužne umývačky pre ručné umývanie. Dodávka technológie samooblužnej umývačky.

Dodávka zahŕňala kompletné riešenie čistenia a recirkulácie odpadových vôd produkovaných pri súčasnej prevádzke dvoch umývacích portálov /nákladné a osobné autá/ doplnkového ručného vysokotlakového umývania a samooblužnej umývačky pre ručné umývanie. Prevádzka je riešená prostredníctvom technológie ČOV REBEKA 03 s výkonom 3 m3/h a recyklačného systému s dezinfekčným okruhom proti nežiaducemu zápachu. Technológie vysokotlakového umývania riešeného pomocou umývacieho stroja CW100.

Umývacia linka ČS PHM Boskovice

Čistenie a recyklácia odpadových vôd z prevádzky umývačky automobilov s kefovou umývacou linkou pre osobné autá.

 

Jedná sa o technologické riešenie čistenia a recyklácie odpadových vôd produkovaných v prevádzke portálovej umývacej linky pre osobné autá. Riešené je prostredníctvom recirkulačnej BIO ČOV typu CB. Jedná sa o nechemickú čistiareň pracujúcu s využitím bioenzymatických prípravkov. Dodávka bola realizovaná vrátane systému sedimentačných šácht. Požiadavkou zákazníka bolo technológiu umiestniť priamo do priestoru haly s automatickou umývacou linkou, z tohto dôvodu je atypicky situovaná a chránená proti striekajúcej vode.

Umývacie centrum Jablunkov, ČS Trutnov

Kompletná dodávka hornej stavby technológia ČOV a technológia umývania.

Predmetom realizácie bola dodávka hornej stavby umývacieho boxu spolu s technológiou vysokotlakového umývania a recirkulačnej technológie ČOV. Konštrukcia hornej stavby je riešená s tepelne zinkovanou nosnou konštrukciou opláštenou stenovým a stropným sendvičovým tepelne izolačným panelom. V rámci stavby je vyčlenená oddelená technologická miestnosť na osadenie technológie ČOV a technológie vysokotlakového umývania. Umývací box je uzatvorený sekčnými dverami s automatickým pohonom. Podlaha priestoru samotného umývania je temperovaná odporovým káblom. Ako technológia čistenia odpadových vôd je osadená ČOV REBEKA 01 s recirkulačným systémom. Technológia vysokotlakového umývania je riešená vysokotlakovým agregátom typu CW100. Jedná sa o umývačku predurčenú pre samoobslužnú prevádzku vybavenú ovládacím panelom s mincovníkom otočným ramenom a s možnosťou až 80% využitia recyklovanej vody. Dodávka na kľúč (bez projektu a spodnej stavby).

Umývačka ťažkej techniky Zbraslav

Kompletná dodávka hornej stavby, technológie ČOV a technológie umývania.

 

Predmetom našej dodávky bola ocežová tepelne zinkovaná konštrukcia spolu so špeciálnym technologickým kontajnerom, v ktorom sú umiestnené technológie /ČOV a vysokotlakové umývanie/. Konštrukcia je tepelne zinkovaná, pracovná umývacia plocha je zastrešená z trapézovým ŽZ plechom. Pre žahké umývanie vyššie situovaných umývaných častí strojov sú inštalované vyvýšené obchádzajúce postranné lávky. Technologický kontajner slúži ako technologická miestnosť, kde je osadená technológia ČOV a technológia vysokotlakového umývania. Technológia ČOV je riešená chemickou deemulgačnou ČOV typu REBECA, ktorá slúži k čisteniu a recyklácii odpadových vôd vyprodukovaných pri procese umývania znečistených áut. Technológia umývania je riešená stacionárnym vysokotlakovým agregátom s naftovým ohrevom, spolu s vysokotlakovými rozvodmi, navýjacími bubnami a rotačnými triskami. Súčasťou dodávky bola trojkomorová sedimentačná šachta.