Skip to main content

Komplexné technologické riešenie čistenia odpadových vôd znečistených emulgovanými, jemne dispergovanými, rozpustenými ropnými látkami a tukmi.

Chemické ČOV

 

pracujú na chemicko-fyzikálnych princípoch a sú vhodné pre čistenie vôd s ľahkou až silnou kontamináciou s ropnými látkami v emulgovanej forme s kontinuálnym a diskontinuálnym prítokom znečistenej vody. Tento princíp čistenia zaručuje vysokú účinnosť a stabilitu čistiaceho procesu. Technológia pracujúca na chemicko-fyzikálnych princípoch nachádza uplatnenie pri čistení a recyklácii odpadových vôd v autoumývárenských prevádzkach s ručným i automatickým umývaním, pre čistenie priemyselných odpadových vôd, ako úpravy podzemných a povrchových vôd a pre terciálne čistenie biologicky znečistených vôd.

Biologické ČOV

 

Pracujú s využitím špeciálnych bioenzymatických prípravkov s mechanickou sieťovou, alebo pieskovou dofiltráciou. Sú vhodné pre čistenie vôd s kontamináciou ropnými látkami v emulgovanej forme s kontinuálnym prítokom znečistených vôd. Čistiarne sú určené hlavne pre prevádzky umývačiek automobilov s nižšou kontamináciou ropnými látkami a s vyšším pohybom vôd v umývacom systéme, čo sú automatické kefové umývacie linky osobných a nákladných automobilov, tunelové, prieťahové umývacie linky apod. ČOV nie sú určené pre čistenie splaškových vôd.

Odlučovače ropných látek

 

Komplexné technologické riešenie čistenia odpadových vôd znečistených emulgovanými, jemne dispergovanými, rozpustenými ropnými látkami a tukmi.