Skip to main content

Spoločnosť MSI SERVIS, s.r.o. ponúka technologické riešenia čistenia chemicko-fyzikálnych princípoch o výkone do 5 litrov za sekundu.

ČOV REBEKA

 

ČOV typovej rady REBEKA 01,02,03,05 nachádza uplatnenie hlavne pri čistení a recyklácii odpadových vôd produkovaných v umývačkách automobilovej techniky (kefové umývacie linky osobných a nákladných áut, ručné vysokotlakové umývanie automobilov apod.), pri čistení priemyselných odpadových vôd. Technológia vhodná pre kontinuálne čistenie znečistených vôd. Možnosť čistenia na kvalitu pre vypúšťanie do povrchových vôd.

Deemulgační jednotky

 

ČOV typovej rady REBEKA 01,02,03,05 nachádza uplatnenie hlavne pri čistení a recyklácii odpadových vôd produkovaných v umývačkách automobilovej techniky (kefové umývacie linky osobných a nákladných áut, ručné vysokotlakové umývanie automobilov apod.), pri čistení priemyselných odpadových vôd. Technológia vhodná pre kontinuálne čistenie znečistených vôd. Možnosť čistenia na kvalitu pre vypúšťanie do povrchových vôd.

EVH filtry

 

Úprava podzemnej a povrchovej vody na vodu pitnú či úžitkovú, terciálne čistenie biologicky znečistených vôd ,čistenie priemyselných odpadových vôd, čistenie odpadových vôd z povrchových úprav.