Skip to main content

Slúžia k akumulácii a odsedimentovaniu znečistenej vody. Sú vyrobené z profilovaných polypropylénových dosiek.

PLASTOVÉ SEDIMENTAČNÉ NÁDRŽE SJ

Slúžia k akumulácii a odsedimentovaniu znečistenej vody. Sú vyrobené z profilovaných polypropylénových dosiek.

Typ: SJ 1
Hmotnosť: 415 kg
Rozmery (š x d x v): 1,00 x 4,50 x 2,10 m
Pracovný objem: 6 m3

Typ: SJ 2
Hmotnosť: 620 kg
Rozmery (š x d x v): 2,00 x 4,50 x 2,10 m
Pracovný objem: 13 m3

Do sedimentačnej nádrže priteká znečistená voda zo zberného žľabu. Z poslednej komory SJ je odsedimentovaná voda čerpaná do ČOV. Sedimentačná nádrž sa inštaluje na betónovú dosku a je obetónovaná. Jej steny slúžia ako stratené bednenie.

PLASTOVÉ SEDIMENTAČNÉ NÁDRŽE KOMBI SJK

Slúžia k akumulácii a odsedimentovaniu znečistenej vody.

Typ: SJK 1
Hmotnosť: 545 kg
Rozmery (š x d x v): 1,00 x 4,15 x 2,04 m
Pracovný objem: 4,5 m3

Typ: SJK 2
Hmotnosť: 660 kg
Rozmery (š x d x v): 1,40 x 4,15 x 2,04 m
Pracovný objem: 7,0 m3

Sú vyrobené z profilovaných polypropylénových dosiek, horné časti sú osadené pozinkované rošty. Jedná sa o monoblok v kombinácii zberného žľabu a sedimentačnej nádrže. Do hornej časti sedimentačnej nádrže kombi priteká znečistená voda z umývacieho miesta, kde sa zbaví hrubých nečistôt a preteká do spodnej časti. Po sedimentácii nerozpustných látok je voda čerpaná do ČOV.

Sedimentačná nádrž kombi sa inštaluje na betónovú dosku a je obetónovaná. Jej steny slúžia ako stratené bednenie.