Skip to main content

Slúžia k zachyteniu zbytkového znečistenia vody z ČOV REBEKA, ako tretí (posledný)stupeň čistenia odpadových vôd v prípade zvýšených požiadaviek na zbytkové znečistenie vo výstupnej vode. Náplň sorpčného filtra tvorí aktívne uhlie. Z ČOV priteká voda do sorpčného filtra a po dočistení odteká do kanalizácie. Sorpčné filtre sa inštalujú na rovnú podlahu vedľa ČOV.

Typ: SF 01
Rozmery (d x v): 0,33 x 0,98 m
Pracovný objem: 30 kg

Typ: SF 02
Rozmery (d x v): 0,50 x 1,20 m
Pracovný objem: 40 kg