Skip to main content

Odlučovače ropných látok sú určené k zachyteniu a odlúčeniu voľných ropných látok zo znečistených odpadových vôd ropnými látkami.

Odlučovače sú rozdelené podľa spôsobu montáže /samonosné k obetónovaniu/, prietok /0,5 až 120 l/s / a účinnosť /0,2 až 5mg/1 na niekoľko typov s možnosťou atypických prevedení.